Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Astra

AstraZeneca är ett globalt (verksam i över 100 länder) bioläkemedelsföretag ansvarig för hela värdekedjan (upptäckt, utveckling, tillverkning och distribution). Företagets terapiområden är: Hjärta/kärl och metabola sjukdomar: hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes och åderförkalkning. Cancer: Behandling av prostata-, bröst- och sköldkörtelcancer. Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet: astma och förkylning. Med mera.

Aktuell Analys

September 20, 2021

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

•Nuvarande pris: 980,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 8 juni 2021)

•Medel trend MA 14/50 = Ned (sedan 10 sept 2021)

•Kort trend MA7/14 = Ned (sedan 30 aug 2021)

Stochastic lågt och vänder uppåt. Kan tyda på rekyl upp

•Indikation: Neutral

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal: Kort MA 7/14 slår om till positiv trend

                                  

Säljsignal: Under 960:- eller nära motstånd vid 1 050:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

July 30, 2021

30 juli, 2021

•Nuvarande pris: 982,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 8 juni 2021)

•Kort trend MA7/14 = Ned (sedan 15 juli 2021)

Stochastic lågt och vänder uppåt. Kan tyda på rekyl upp

•Indikation: Neutral

Till Video Analys
March 3, 2021

3 Mars, 2021

•Nuvarande pris: 794,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Ned

•Kort trend MA7/14 = Ned

Stochastic lågt och vänder uppåt. Kan tyda på rekyl upp

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
November 9, 2020

•Nuvarande pris: 946,70:-

•Lång trend MA 50/200 = Ned

•Kort trend MA7/14 = Upp

Stochastic högt och vänder nedåt. Tyder på svaghet just nu.

Till Video Analys
November 5, 2020

Nuvarande pris: 909:-

Lång trend MA 50/200 = Ned

Kort trend MA7/14 = Ned

Köpsignal: Om stödlinjen på 900:- håller och MA 7/14 blir positiv

Säljsignal: Under 900:- och brott av stödlinjen på 900:-

Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys