Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Astra

AstraZeneca är ett globalt (verksam i över 100 länder) bioläkemedelsföretag ansvarig för hela värdekedjan (upptäckt, utveckling, tillverkning och distribution). Företagets terapiområden är: Hjärta/kärl och metabola sjukdomar: hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes och åderförkalkning. Cancer: Behandling av prostata-, bröst- och sköldkörtelcancer. Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet: astma och förkylning. Med mera.

Aktuell Analys

May 4, 2020

4 maj: 1040:-

Mycket stark fortfarande.

MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend upp

Nära övre trendlinje.
Kan tyda på rekyl inom kort.

Första stöd på 985:- sedan 900:- som utgör starkt stöd.

Video Analys

Möjlig Strategi

Avvakta köp på dessa nivåer

Köpintervall: 900-950:-

Säljintervall: 1000-1100:-

Stoploss: 890:-

Köp eller sälj i 2-3 omgångar

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.