Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Astra

AstraZeneca är ett globalt (verksam i över 100 länder) bioläkemedelsföretag ansvarig för hela värdekedjan (upptäckt, utveckling, tillverkning och distribution). Företagets terapiområden är: Hjärta/kärl och metabola sjukdomar: hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes och åderförkalkning. Cancer: Behandling av prostata-, bröst- och sköldkörtelcancer. Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet: astma och förkylning. Med mera.

Aktuell Analys

March 3, 2021

3 Mars, 2021

•Nuvarande pris: 794,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Ned

•Kort trend MA7/14 = Ned

Stochastic lågt och vänder uppåt. Kan tyda på rekyl upp

•Indikation: Neutral till negativ

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal: Stödet på 805 ser ut att brytas nedåt, men osäkert.

                  Om kursen går över 805:- igen eller korta MA 7/14 slår om till positiv

Säljsignal:Under 800:- och brott av stödlinjen på 805:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 9, 2020

•Nuvarande pris: 946,70:-

•Lång trend MA 50/200 = Ned

•Kort trend MA7/14 = Upp

Stochastic högt och vänder nedåt. Tyder på svaghet just nu.

Till Video Analys
November 5, 2020

Nuvarande pris: 909:-

Lång trend MA 50/200 = Ned

Kort trend MA7/14 = Ned

Köpsignal: Om stödlinjen på 900:- håller och MA 7/14 blir positiv

Säljsignal: Under 900:- och brott av stödlinjen på 900:-

Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys