Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Billerud

BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Verksamheten är global med 73% av omsättningen i Europa. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Packaging: säck- och kraftpapper av premiumkvalitét Consumer Boards: Förpackningslösningar av högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel Containerboard: Wellådor för känsliga varor och krävande transporter.

Aktuell Analys

May 4, 2020

4 maj: 124,25:-

Nära övre trendlinje, avvakta.
130:- utgör starkt motstånd och kan bli svårt att gå över just nu.

Kan bli fortsatt intervall mellan 100-130.
OM vi bryter 130:- är målet 160:-
MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend upp

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpnivåer: 100-110
Säljnivåer: 120-130:-
Stoploss:     99:-

Om kursen stabiliserar sig över 130 = ny köpsignal.

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.