Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Billerud

BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Verksamheten är global med 73% av omsättningen i Europa. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Packaging: säck- och kraftpapper av premiumkvalitét Consumer Boards: Förpackningslösningar av högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel Containerboard: Wellådor för känsliga varor och krävande transporter.

Aktuell Analys

March 5, 2021

•Nuvarande pris: 160,10:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp

Tangerar just nu motståndsnivån på 160:-

Vid brott av 160:- = köpsignal, Nästa nivå 170:-

Stochastic ok, närmar sig överköpta nivåer

Alla MA trender Upp

•Indikation: Neutral till negativ - Risk för rekyl snart

Video Analys

Möjlig Strategi

Avvakta på att motstånd på 160 bryts

•Köpsignal: Om motstånd på 160:- bryts, dock begränsad uppgångspotential

•Säljsignal: Om kursen bryter trendlinjen på 155:-

•Indikation:Neutral till negativ

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 1, 2020

•Nuvarande pris: 139,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Ned

•Kort trend MA7/14 = Ned

Tangerar just nu stödnivån på 140:-

Viktigt att stödet håller, Stochastic lågt kan indikera rekyl upp

men vi måste då över 140:-

Alla MA trender ned

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
May 4, 2020

4 maj: 124,25:-

Nära övre trendlinje, avvakta.
130:- utgör starkt motstånd och kan bli svårt att gå över just nu.

Kan bli fortsatt intervall mellan 100-130.
OM vi bryter 130:- är målet 160:-
MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend upp

Till Video Analys