Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Boliden

Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk, raffinering och metallåtervinning. Företaget är verksamt på en global marknad. Inriktning på prospekteringen är malm med zink, koppar och ädelmetaller. I gruvområdena bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Boliden har fem smältverk.

Aktuell Analys

September 20, 2021

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

Nuvarande pris: 276,10:-

- Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 6 Aug 2020)

- Medel trend MA 14/50 = Ned (sedan 19 aug2021)

- Kort trend MA7/14 = Ned (fr o m 11 Aug 2021)

Har passerat under trendlinjen vid 325:- den 16 aug

Har också passerat mycket viktiga stödnivå på 300:-

Nära starka stödnivåer runt 270-280

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal: Om nivån 270:- håller och MA 7/14 är positiv

Säljsignal: Under 265:- eller brott av stöd på 270:-

Indikation: Neutral

Stoploss: 265:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 20, 2021

Nuvarande pris: 296,20:-

- Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 6 Aug 2020)

- Medel trend MA 14/50 = Ned (sedan 23 Juni 2021)

- Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 11 Aug 2021)

Har passerat under trendlinjen vid 325:- den 16 aug

Ha koll på mycket viktiga stödnivå på 300:-

Till Video Analys
July 30, 2021

•Nuvarande pris: 336,20:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 6 Aug 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 30 Juli 2021)

Ha koll på första stödnivå på 320:-

Till Video Analys
March 5, 2021

5 mars, 2021

•Nuvarande pris: 326,40:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 8 feb)

Ha koll på första stödnivå på 320:-

Till Video Analys
November 9, 2020

•Nuvarande pris: 266,30:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp (Ändrad signal idag)

Ligger i ett intervall 240-280sedan aug

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 243:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

•Köpsignal: Om stödlinjen på 240:- håller och MA 7/14 blir positiv

•Säljsignal: Under 240:- dvs brott av stödlinjen

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
October 20, 2020

Nuvarande pris: 254:-

Lång trend MA 50/200 = Upp

Kort trend MA7/14 = Ner

Köpsignal: Utbrott från nedåtgående trendkanal, ca 257-260:-

Säljsignal: Under 248:-

Indikation: Rörelse upp mot 285:- på lång sikt

Till Video Analys
May 4, 2020

Uppdaterad 25 maj: 206,10:-

4 maj: 190,85:-

Testar trendlinje vid 205-210:- sedan 2018
MA7/14 = trend upp
MA50/200 = trend ned

Till Video Analys