Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Boliden

Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk, raffinering och metallåtervinning. Företaget är verksamt på en global marknad. Inriktning på prospekteringen är malm med zink, koppar och ädelmetaller. I gruvområdena bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Boliden har fem smältverk.

Aktuell Analys

October 20, 2020

Nuvarande pris: 254:-

Lång trend MA 50/200 = Upp

Kort trend MA7/14 = Ner

Köpsignal: Utbrott från nedåtgående trendkanal, ca 257-260:-

Säljsignal: Under 248:-

Indikation: Rörelse upp mot 285:- på lång sikt

Video Analys

Möjlig Strategi

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

May 4, 2020

Uppdaterad 25 maj: 206,10:-

4 maj: 190,85:-

Testar trendlinje vid 205-210:- sedan 2018
MA7/14 = trend upp
MA50/200 = trend ned

Till Video Analys