Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

DAX 30

DAX-indexet speglar aktiemarknaden i Tyskland. Det håller reda på prestationen hos 30 säkra tyska företag som handlas med på Frankfurt Stock Exchange, och det är den mest använda indikatorn på landets aktiemarknad.

Nyckeltal:

Prognoser SME

Direktavkastning
P/E Tal

i år

1 år

Aktuell Analys

Video Analys

Möjlig Strategi

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm