Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Dow Jones

De 30 största företagen från en rad olika branscher. De är alla baserade i Amerika och handlas med på antingen New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Dow Jones består av tungviktiga, globala varumärkenI som Apple, Nike, Microsoft, Disney, Wal-Mart, Coca-Cola och American Express. Det är ett prisvägt index, vilket innebär att högre prissatta aktier har större influens över indexet prestation än de med lägre priser.

Nyckeltal:

Prognoser SME

Direktavkastning
P/E Tal

i år

1 år

Aktuell Analys

June 22, 2020

22 juni 25.871

Dow Jones index är uppe på viktiga motståndsnivåer,

dels på 25.000 samt dels på 27.000

Nyligen fått säljsignal på korta glidande medeltal MA7/14

Bevaka 25.000 nivån på nedsidan. Får inte bryta under!

Video Analys