Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Dow Jones

De 30 största företagen från en rad olika branscher. De är alla baserade i Amerika och handlas med på antingen New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Dow Jones består av tungviktiga, globala varumärkenI som Apple, Nike, Microsoft, Disney, Wal-Mart, Coca-Cola och American Express. Det är ett prisvägt index, vilket innebär att högre prissatta aktier har större influens över indexet prestation än de med lägre priser.

Aktuell Analys

March 3, 2021

3 mars 2021

•Nuvarande nivå: 31 392

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned, Brutit till negativ 2 mars

Har brutit uppåtgående trend 8 feb

Stöd på 29 800 (ca 5% ned)

Stochastic långt ned, vänder upp

•Indikation: Positiv så länge nivån > 29 000

Video Analys

Möjlig Strategi

•Köpsignal: Om MA 7/14 slår om till positiv trend igen eller 32 000 bryts uppåt

•Säljsignal: Om stöd bryts på 29 000

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 1, 2020

•Nuvarande nivå: 26 502:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Har brutit uppåtgående trendlinje från juni

Stöd på 26 000

Stochastic långt ned, vänder upp

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys