Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Ericsson

Ericsson är verksamt inom kommunikationsteknik och tjänster, och kärnverksamheten är radio, kärnnät och transmission samt telekomtjänster. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder.

Aktuell Analys

April 29, 2021

29 April, 2021

Analysen är gjord av vår duktige praktikant Leon Bork.

Inga analyser skall uppfattas som köp eller sälj råd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

•Nuvarande pris: 117,42:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (fr o m 29 Maj)

•Kort trend MA7/14 = Ned (Upp fr o m 28 April) Kan brytas nedåt när som helst

Befinner sig i en positiv trendkanal med testad motståndslinje på 114:-

Indikation: Neutral till Positiv

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal:

-Då trendkanalens nedre linje testas

- Vid motstånd på 114:-

- MA 7/14 rör sig positivt

Säljsignal:

- Då trendkanalen bryts nedåt

- I kortsiktigt syfte finns det motivation till sälj då stöd på 114:- bryts

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

March 5, 2021

5 mars , 2021

•Nuvarande pris: 103,15:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned (Fr om 19 feb)

Ligger i ett intervall 94-114:- sedan aug

Neutral till negativ

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 99,28:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp

Alla trender upp, vilket ger oss styrka på sikt

Första stödnivå ca 95:- Andra stödnivå ca 90:-

Viktigast att vi inte bryter under 90:-

Till Video Analys
May 4, 2020

Ser ut att bryta trendlinjen uppåt

Köpsignal om kursen>86 i 2-3 dagar

i säljintervall just nu.

MA7/14 =upp

5 maj: 81,40:-

Nära övre trendlinje runt 85-86:-
Kan bli svårt att gå över 86:- just nu.

MA50/200 = ned
MA7/14 = ned

Till Video Analys