Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz (H&M) är en klädvarukedja verksam inom detalj- och internethandel. H&M Beauty finns idag i 700 butiker i 28 länder. Bolaget bedriver verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien samt franchiseverksamhet i Mellanöstern. H&M finns på 60 marknader. Koncernen inkluderar H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. H&Ms största marknader är Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA

Aktuell Analys

May 5, 2020

5 maj: 126,65:-

Visar svaghet, säljsignal idag på korta trenden MA 7/14

Viktig nivå runt 123-124:-

Video Analys

Möjlig Strategi

Håll koll på 120 nivån

                      Kort sikt        Lång sikt

Köpnivåer:   120-130         100-130:-
Säljnivåer:     140-150:-      170-190:-
Stoploss:       118:-              97

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.