Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz (H&M) är en klädvarukedja verksam inom detalj- och internethandel. H&M Beauty finns idag i 700 butiker i 28 länder. Bolaget bedriver verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien samt franchiseverksamhet i Mellanöstern. H&M finns på 60 marknader. Koncernen inkluderar H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. H&Ms största marknader är Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA

Aktuell Analys

September 20, 2021

•Nuvarande pris: 171,02:-

Lång trend MA 50/200 = NED ( Fr o m 19 aug 2021)

Medel trend MA 14/50 = NED (Fr o m 18 Juni 2021)

Kort trend MA7/14 = NED (Fr o m 10 sept 2021)

OBS!! Samtliga trender ned

Gått igen första stödet på 190:-

Har testat nästa stöd på 170:-

Stochastic: Låga nivåer och vänder upp

Video Analys

Möjlig Strategi

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

Köpsignal: Om stödet på 170:- håller under 3-4 dagar

OM ma 7/14 slår om till positiv

Säljsignal: Under stödet på 165-170:-

Indikation: Neutral till positiv

OBS! Varning i ett längre perspektiv då alla trender är ned.

Köpnivåer 170-185:-

Stoploss: 165:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 20, 2021

•Nuvarande pris: 173,86:-

Lång trend MA 50/200 = NED ( Fr o m 19 aug 2021)

Medel trend MA 14/50 = NED (Fr o m 18 Juni 2021)

Kort trend MA7/14 = NED (Fr o m 2 juli2021)

OBS!! Samtliga trender ned fr om igår 19 aug 2021

Gått igen första stödet på 190:-

Har testat nästa stöd på 170:-

Stochastic visar på översålda nivåer (14) just nu

Till Video Analys
July 30, 2021

•Nuvarande pris: 180,70:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp ( Fr o m 27 okt 2020)

•Kort trend MA7/14 = Ned (Fr o m 2 juni 2021)

Gått igen första stödet på 190:- Nästa stöd 170:-

OM 190:- bryts underifrån = Köpsignal.,

Stochastic visar på översålda nivåer (20)

Till Video Analys
March 31, 2021

•Nuvarande pris: 198,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned (Fr o m 25 feb)

Närmar sig stödsnivåer, Stochastic visar på översålda nivåer (10)

Möjligt stop fr o m nu ( 198,50) ned till stödet på 190:-

Till Video Analys
March 5, 2021

5 Mars, 2021

•Nuvarande pris: 204:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp (Fr o m 15 feb)

Ligger nära motståndsnivåer, Stochastic visar överköpta nivåer

Risk för rekyl inom kort

Till Video Analys
November 9, 2020

Nuvarande pris: 169,60:-

Lång trend MA 50/200 = Upp ( fr o m 28 okt)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 9 nov)

Testad motstånd på 170:- Ligger precis på motstånd

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 144,60:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Ser ut ha provat stödet runt 135:- och kan vänd uppåt.

Pass på stödet runt 135:-

Överlag: konsolideringsfas mellan 135-165:- sedan Juni

Till Video Analys