Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

ICA Gruppen

Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i sex segment; ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter, Apoteket Hjärtat och Hemtex. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. I dagligvaruverksamheten ingår totalt cirka 2 100 egna och handlarägda matvarubutiker i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Aktuell Analys

May 6, 2020

6 maj: 420,10:-

Långa trenden fortfarande upp,

Stödet på 410 håller?
Ha koll på 400-410:-
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned

Video Analys

Möjlig Strategi

Köp i omgångar ned till 410:-
Köp tre gånger inom köpintervallet
Använd alltid stoploss!

Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Köpnivåer: 410-425:-
Säljnivåer:  450-460:-
Stoploss:     400:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.