Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

NASDAQ

Visar utvecklingen för bolagen noterade på aktiebörsen Nasdaq, som är en helt elektroniskt baserad börs, grundad 1971, i New York och speglar utvecklingen av över 3 000 aktier, oftast snabbväxande bolag med större potential och risk än de noterade på New York Stock Exchange.

Nyckeltal:

Prognoser SME

Direktavkastning
P/E Tal

i år

1 år

Aktuell Analys

Video Analys

Möjlig Strategi

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm