Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

NASDAQ

Visar utvecklingen för bolagen noterade på aktiebörsen Nasdaq, som är en helt elektroniskt baserad börs, grundad 1971, i New York och speglar utvecklingen av över 3 000 aktier, oftast snabbväxande bolag med större potential och risk än de noterade på New York Stock Exchange.

Aktuell Analys

March 19, 2021

Aktuell Analys

19 Mars, 2021

•Nuvarande nivå: 13 116

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp sedan 16 mars ( med tveksamhet)

Stöd på 12 000

Stochastic långt upp, vänder ned

•Indikation: Neutral till negativ så länge nivån < 13 600

Video Analys

Tidigare Analyser

March 3, 2021

3 Mars 2021

•Nuvarande nivå: 13 359

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Har brutit uppåtgående korta trenden 22 feb

Stöd på 13 000

Stochastic långt ned, vänder upp

•Indikation: Positiv så länge nivån > 13 000

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande nivå: 10 912

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Stödnivå 1 på 10 500 (-3,5%)

Stödnivå 2 på 9 850 (-10%)

Motstånd 12 000

•Indikation: Neutral

Till Video Analys