Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

OMXS30

OMX30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte. Vad är ett index? Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.

Nyckeltal:

Prognoser SME

Direktavkastning
P/E Tal

i år

1 år

Aktuell Analys

May 5, 2020

OMXs30 1538,20

1500 nivån utgör just nu stöd på nedsidan

Varning för att formation är på väg att brytas nedåt

Stochastic högt o vänder nedåt.

Bryts 1500 går vi mot 1400 = -7-8%

Uppsida begränsad till 1660-1700 = +8-10 från dagens nivåer

Lång trend MA 50/200 = ned

Kort trend MA 7/14 = upp

Video Analys

Möjlig Strategi

Köp nivåer runt 1400

Säljnivåer runt 1650

Daytrading är en annan sak...

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm