Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

OMXS30

OMX30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte. Vad är ett index? Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.

Aktuell Analys

September 16, 2021

•Nuvarande nivå: 2 348

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 27 juli 2020)

•Medel trend MA 14/15 = NED (sedan 14 Sept 2021)

•Kort trend MA7/14 = Ned(sedan 10 Sept 2021)

Första trendlinje kommer in på 2 340 , dvs, just nu testas denna nivån

Första stöd på stödnivå på ca 2 300 (- 1,5% från dagens nivå)

Viktigaste och starka stödet finns på 2 200 ( - 6% från dagens nivå.)

Stochastic börjar närma sig låga nivåer, Ha koll på vändning upp

•Indikation: Positiv så länge index > 2 200

Video Analys

Möjlig Strategi

•Köpsignal: Rekyler ned till 2 200 är inga problem (ca - 5-7%)

                    Om MA7/14 blir positiv

•Säljsignal 1: Om eller när 2 300 bryts nedåt.

•Säljsignal 2: Om eller när 2 200 bryts nedåt.

Stoploss: 2 180

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 20, 2021

•Nuvarande nivå: 2 335

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 27 juli 2020)

•Kort trend MA7/14 = Ned(sedan 19 aug 2021)

Första trendlinje kommer in på 2 340 , dvs, just nu testas denna nivån

Första stöd på stödnivå på 2 270 (- 2,5% )

Viktigaste och starka stödet finns på 2 200 ( - 6% från dagens nivå.)

Stochastic börjar närma sig låga nivåer, Ha koll på vändning upp

•Indikation: Positiv så länge index > 2 200

Till Video Analys
July 30, 2021

30 Juli, 2021

•Nuvarande nivå: 2 369

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 27 juli 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 5 juli 2021)

Nedre trendlinje kommer in på 2 300 ( ca 3% ned från dagen nivåer)

Stöd på 2 200 (-8 % )

Stochastic högt, över 80

•Indikation: Positiv så länge index > 2 200

Till Video Analys
March 31, 2021

31 Mars , 2021

•Nuvarande nivå: 2 198

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 5 jan 2021)

Nedre trendlinje kommer in på 2065 ( ca 5% ned från dagen nivåer)

Stöd på 1 950 (-10% )

Stochastic högt, över 80

•Indikation: Positiv så länge index > 1950

Till Video Analys
March 19, 2021

19 Mars , 2021

•Nuvarande nivå: 2 174

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 5 jan 2021)

Nedre trendlinje kommer in på 2065 ( ca 5% ned från dagen nivåer)

Stöd på 2 000 (-8% ) samt 1 950

Stochastic högt, över 80

•Indikation: Positiv så länge index > 1950

Till Video Analys
February 22, 2021

Nuvarande nivå: 2027

•Lång trend MA 50/200 = Upp (Fr o m 24 juli 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp (Fr o m 5 jan)

På väg mot 2100-2150? Varning under 2000

Stochastic börjar närma sig överköpta nivåer, kan tyda på rekyl ned inom kort

Första stödnivå = 2000

Andra stödnivå = 1950

•Indikation: Neutral på dessa nivåer

Till Video Analys
November 9, 2020

•Nuvarande nivå: 1888,70:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (Fr o m 24 juli)

•Kort trend MA7/14 = Upp (Fr o m 9 nov)

Stöter just nu på motståndsnivån 1900

Stochastic börjar närma sig överköpta nivåer, kan tyda på rekyl ned inom kort

Första stödnivå = 1856

Andra stödnivå = 1700

•Indikation: Neutral på dessa nivåer

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande nivå: 1717,60:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Stöter just nu på nivån 1700 och MA200

Stochastic långt ned, kan tyda på rekyl uppåt inom kort

Observera dock att kort samt medellång MA visar trend ned.

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
May 5, 2020

OMXs30 1538,20

1500 nivån utgör just nu stöd på nedsidan

Varning för att formation är på väg att brytas nedåt

Stochastic högt o vänder nedåt.

Bryts 1500 går vi mot 1400 = -7-8%

Uppsida begränsad till 1660-1700 = +8-10 från dagens nivåer

Lång trend MA 50/200 = ned

Kort trend MA 7/14 = upp

Till Video Analys