Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Powercell

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med el, värme och vatten som utsläpp. - Avanaza

Aktuell Analys

March 24, 2021

24 mars, 2021

•Nuvarande pris: 238:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp(sedan 4 dec2020)

•Kort trend MA7/14 = Ned (sedan 2 feb 2021)

Stochastic lågt,men inte vänt upp

Indikation: Negativ

Video Analys

Möjlig Strategi

Avvakta för att se att stödet på 205:- håller

•Köpsignal: MA 7/14 är positiv

•Säljsignal:Under 204:- dvs brott av stödlinjen

•Indikation: Negativ så länge MA 7/14 är negativ

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.