Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SEB

SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Aktuell Analys

May 6, 2020

Uppdaterad 25 maj: 75,74:-

Varit nere på stödet 68:-

Nu på väg att testa motstånd på 80:-

MA7/14 = trend ned

6 maj: 73,36:-

Försiktighet krävs. Kreditförluster och Corona kan

ställa till det...

Givna nivåer: Motstånd 80:- Stöd 1 = 68:- Stöd 2 = 60:-
Lång trend - MA50/200 = trend ned
Kort trend - MA7/14 = trend upp

Video Analys

Möjlig Strategi

Köp 2-3 gånger in köpintervall
Använd alltid Stoploss!

Köpnivåer: 62-68:-
Säljnivåer: 75-80:-
Stoploss:   59:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.