Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Skanska

Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden: Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Övriga affärsområden: Bostadsutveckling ,Kommersiell fastighetsutveckling Infrastrukturutveckling

Aktuell Analys

September 20, 2021

Nuvarande pris: 226,90:-

Lång trend MA 50/200 = Upp (Fr o m 12 nov 2020)

Medel trend MA 14/50 = Ned (Fr o m 17 sept 2021)

Kort trend MA7/14 = Ned (fr o m 7 sep2021)

Närmar sig stark stödnivå på 220:-

Har nyligen tagit nya All Time High på 259,40:-

Stochastic: Väldigt låga nivåer

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal: MA7/14är positiv

Säljsignal: Under 220:- och brott av stödlinjen på 220:-

Indikation: Neutral

Köpnivåer 220-230:-

Stoploss: 215:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 9, 2021

Nuvarande pris: 245,20:-

Lång trend MA 50/200 = Upp (Fr o m 12 nov 2020)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 9 aug 2021)

Har nyligen tagit nya All Time High på 259,40:-

Stochastic: Neutral till negativ

Till Video Analys
March 23, 2021

23 Mars , 2021

Nuvarande pris: 225,60:-

Lång trend MA 50/200 = Ned (Fr o m 12 nov 2020)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 26 feb 2021)

Nära motståndet runt 232:-

Stochastic högt och vänder ned (varningssignal)

Till Video Analys
November 9, 2020

Nuvarande pris: 207:-

Lång trend MA 50/200 = Ned (Fr o m 7 april)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 9 nov)

Bryter motståndet runt 200:-

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 167,30:-

•Lång trend MA 50/200 = Ned

•Kort trend MA7/14 = Ned

Viktig stödnivå på 165:- just nu

Stochastic väldigt låg och vänder upp kan tyda på en

rekyl uppåt kortsiktigt

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
May 5, 2020

180,70:-

Fortfarande i trendkanalen uppåt, men...
Indikerar svaghet, stochastic vänder ned

samt vi har testat 200:- nivån

MA50/200 = trend upp

MA7/14 = Trend upp

Till Video Analys