Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Skanska

Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden: Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Övriga affärsområden: Bostadsutveckling ,Kommersiell fastighetsutveckling Infrastrukturutveckling

Aktuell Analys

May 5, 2020

180,70:-

Fortfarande i trendkanalen uppåt, men...
Indikerar svaghet, stochastic vänder ned

samt vi har testat 200:- nivån

MA50/200 = trend upp

MA7/14 = Trend upp

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpnivåer:160-165:-
Säljnivåer: 190-200:--
Stoploss: 158:-

Köp om kurs >200:-  
Köp tre gånger inom köpintervallet
Använd alltid stoploss

Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.