Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SKF

SKF är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs tjänsteutbud omfattar teknisk support, underhållservice, tillståndsövervakning och utbildning. Västeuropa är den största marknaden med ungefär 40% av den totala omsättningen. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:

Aktuell Analys

September 22, 2022

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

Nuvarande nivå: 148,50:-

Lång trend MA 50/200 = NED (sedan 19 Juli 2021)

Medel trend MA 14/50 = NED (sedan 31 aug 2022)

Kort trend MA7/14 = NED (sedan 18 Aug 2022)

Stochastic: Låg, under 20

Trend: Nedåt

•Indikation: Neutral

Video Analys

Möjlig Strategi

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 26, 2022

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

Christer Gardell och hans bolag Cevian köper stor post i SKF.

Aktien går upp ca 6% idag 220826

Nuvarande nivå: 168,65:-

Lång trend MA 50/200 = NED (sedan 19 Juli 2021)

Medel trend MA 14/50 =(sedan 2022)

Kort trend MA7/14 = NED (sedan 18 Aug 2022)

Stochastic: Låg, på väg upp.

Trend: Nära trendbrott uppåt

•Indikation: Neutral till positiv

Till Video Analys