Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SSAB A

SSAB tillverkar höghållfast stål och ordinära stål för en global marknad. Verksamheten är uppdelad i fem divisioner : SSAB Special Steels - Global stål- och servicepartner för produkter inom höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T). SSAB Europe - Nordenbaserad stålproducent av tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Americas - Nordamerikansk stålproducent av grovplåt. Tibnor - Nordisk fullservice ståldistributörspartner. Ruukki Construction - Europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar.

Aktuell Analys

September 20, 2021

Nuvarande pris: 43,15:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp ( sedan 14 sept 2020)

•Medel trend MA 14/50 = Ned ( sedan 7 sept 2021)

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 20 aug 2021)

Motstånd runt 45:-

Tungt stöd: 38:-

Stochastic < 50 och på väg ned

Indikation: Positiv så länge stödet på 38:- håller

Video Analys

Möjlig Strategi

Kortsiktig rekyl ned fortsätter.

Vänta på att Stochastic vänder upp och korta trenden MA7/14 vänder upp

Viktig stödnivå på ca 38:-

•Köpsignal: Så länge kursen är över 38:- och MA 7/14  är i positiv trend

•Säljsignal: Under 38:- dvs brott av stödlinjen på 38:-

Stoploss: 37:-

•Indikation: Positiv till kortsiktigt neutral

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 3, 2021

Nuvarande pris: 50,40:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp ( sedan 14 sept 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 1 juli 2021)

Tungt motstånd: 50-51:-:-

Stochastic högt

Indikation: Positiv så länge stödet på 38:- håller

Till Video Analys
March 23, 2021

23 Mars , 2021

Nuvarande pris: 40,92:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp ( sedan 14 sept 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 8 jan 2021)

Första stödnivå: 38:-

Stochastic högt

Indikation: Positiv så länge stödet på 38:- håller

Till Video Analys
November 23, 2020

Nuvarande pris: 26,02:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Har brutit trendlinjen från juni

Samma läge som 1 sept: Efter en kraftig uppgång från 25:- till 29:-

är vi nu tillbaka på nivån 26:-

Stochastic lågt och har INTE vänt upp.

och kort och medellång MA indikerar försiktighet fortfarande

Indikation: Neutral / Positiv så länge 24:- håller

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 25,88:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Har brutit trendlinjen från juni

Stochastic lågt och vänder upp indikerar rekyl uppåt

men kort och medellång MA indikerar försiktighet

Indikation: Neutral / Positiv

Till Video Analys
May 10, 2020

22,08:-

Ligger precis i trendkanalens botten.

Ha koll på 22:- nivån

Kort trend MA7/14 = upp, men...

Lång trend MA50/200 = ned

Till Video Analys