Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SSAB A

SSAB tillverkar höghållfast stål och ordinära stål för en global marknad. Verksamheten är uppdelad i fem divisioner : SSAB Special Steels - Global stål- och servicepartner för produkter inom höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T). SSAB Europe - Nordenbaserad stålproducent av tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Americas - Nordamerikansk stålproducent av grovplåt. Tibnor - Nordisk fullservice ståldistributörspartner. Ruukki Construction - Europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar.

Aktuell Analys

November 23, 2020

Nuvarande pris: 26,02:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Har brutit trendlinjen från juni

Samma läge som 1 sept: Efter en kraftig uppgång från 25:- till 29:-

är vi nu tillbaka på nivån 26:-

Stochastic lågt och har INTE vänt upp.

och kort och medellång MA indikerar försiktighet fortfarande

Indikation: Neutral / Positiv så länge 24:- håller

Video Analys

Möjlig Strategi

Kortsiktig rekyl upp möjlig igen, vänta på att Stochastic vänder upp

Viktig stödnivå på ca 24:-

•Köpsignal: MA 7/14 slår om till positiv trend

•Säljsignal: Under 24:- dvs brott av stödlinjen på 24:-

•Indikation: Neutral till kortsiktigt positiv

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 1, 2020

•Nuvarande pris: 25,88:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Har brutit trendlinjen från juni

Stochastic lågt och vänder upp indikerar rekyl uppåt

men kort och medellång MA indikerar försiktighet

Indikation: Neutral / Positiv

Till Video Analys
May 10, 2020

22,08:-

Ligger precis i trendkanalens botten.

Ha koll på 22:- nivån

Kort trend MA7/14 = upp, men...

Lång trend MA50/200 = ned

Till Video Analys