Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SSAB A

SSAB tillverkar höghållfast stål och ordinära stål för en global marknad. Verksamheten är uppdelad i fem divisioner : SSAB Special Steels - Global stål- och servicepartner för produkter inom höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T). SSAB Europe - Nordenbaserad stålproducent av tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Americas - Nordamerikansk stålproducent av grovplåt. Tibnor - Nordisk fullservice ståldistributörspartner. Ruukki Construction - Europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar.

Aktuell Analys

May 10, 2020

22,08:-

Ligger precis i trendkanalens botten.

Ha koll på 22:- nivån

Kort trend MA7/14 = upp, men...

Lång trend MA50/200 = ned

Video Analys

Möjlig Strategi

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.