Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Swedbank

Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har omkring 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder samt drygt 400 kontor. Swedbank har även representation i Finland, Norge, Danmark, USA, Kina, Luxemburg och Sydafrika. Den svenska bankverksamheten svarade för 59% av rörelseresultatet..

Aktuell Analys

March 19, 2021

Aktuell Analys

19 Mars 2021

Nuvarande pris: 160,50:-

Lång trend MA 50/200 = Upp (Fr o m 3 aug)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 1 mars)

Viktigt motstånd runt 163:- Om motståndet bryts = köpsignal

Video Analys

Möjlig Strategi

Möjlig Strategi

•Köpsignal: Om kursen går över motstånd på 163:- (1-4 dagar)

•MA7/14är positiv

•Säljsignal:Under146:- och brott av trendlinjen på 148:-

•Indikation: Neutral till positiv

Köpnivåer: 140-150 eller vid brott av motstånd på 163:-

Stoploss:140:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 9, 2020

Nuvarande pris: 201,10:-

Lång trend MA 50/200 = Upp (Fr o m 3 aug)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 9 nov)

Ser ut att bryta motstånd på 153:-

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 139,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Konsolidering mellan 136-152:-

Bevaka stödnivån på 136:- - Får inte brytas nedåt

Till Video Analys
May 6, 2020

107,10:-

Konsolidering mellan 100-115:- just nu

Bevaka noga respektive nivå.

Säljsignal under 100:-

Köpsignal över 115:-

Trading i intervallet
Långa trenden MA50/200 är ned, men...
Korta trenden Ma7/14 = trend upp

Till Video Analys