Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Telia

Telia Company är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. Telia Company finns i de nordiska och baltiska länderna, Spanien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazastan, Moldavien, Nepal, Ryssland, Tadzjistan, Turkiet och Uzbekistan. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom. Den svenska marknaden svarar för 36% av omsättningen, och övriga Europa för 39%.

Aktuell Analys

November 1, 2020

•Nuvarande pris: 34,12:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Viktig stödnivå på 33:-

Indikation:Neutral till positiv

Video Analys

Möjlig Strategi

•Avvakta för att se att stödet på 33:- håller

•Köpsignal:Om stödlinjen på 33:- håller och MA 7/14 blir positiv

•Säljsignal: Under 33:- dvs brott av stödlinjen

•Indikation: Neutral till positiv

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

May 10, 2020

32,70:-

Stochastic långt ned och indikerar styrka.

Har testat nedåt igen, kan vara nog nu men

många hinder på vägen.

Kort trend MA7/14 = ned

Lång trend MA50/200 = ned

Till Video Analys