Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Telia

Telia Company är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. Telia Company finns i de nordiska och baltiska länderna, Spanien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazastan, Moldavien, Nepal, Ryssland, Tadzjistan, Turkiet och Uzbekistan. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom. Den svenska marknaden svarar för 36% av omsättningen, och övriga Europa för 39%.

Aktuell Analys

August 3, 2021

•Nuvarande pris: 37,85:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 28 okt 2020)

•Kort trend MA7/14 = Ned (sedan 27 juli 2021)

Nuvarande intervall mellan 36-40:-

Stochastic lågt,

Indikation: Neutral till positiv

Video Analys

Möjlig Strategi

Inga analyser skall uppfattas som köp eller sälj råd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

Avvakta för att se att stödet på 33:- håller

•Köpsignal: Brott över 39:- och MA 7/14 är positiv

•Säljsignal: Under 36:- dvs brott av trendlinje nr 2

•Indikation: Neutral till positiv

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

March 23, 2021

23 mars, 2021

•Nuvarande pris: 35,50:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (sedan 28 okt 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp (sedan 8 mars 2021)

Fortsatt intervall mellan 33-39:-

Stochastic högt, (varningsklocka)

Indikation: Neutral till positiv

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 34,12:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Viktig stödnivå på 33:-

Indikation:Neutral till positiv

Till Video Analys
May 10, 2020

32,70:-

Stochastic långt ned och indikerar styrka.

Har testat nedåt igen, kan vara nog nu men

många hinder på vägen.

Kort trend MA7/14 = ned

Lång trend MA50/200 = ned

Till Video Analys