Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Trelleborg

Trelleborg marknadsför specialutvecklade polymerlösningar globalt. Drygt hälten av bolagets omsättning genereras i Europa.

Aktuell Analys

November 1, 2020

•Nuvarande pris: 147,90:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Brutit trendlinjen från mars 2020 - negativt

Stochastic långt ned, kortsiktiga rekyler uppåt kan väntas

•Indikation: Neutral till negativ

Video Analys

Möjlig Strategi

•Avvakta

•Köpsignal: Om stödlinjen på 145:-:- håller och MA 7/14 blir positiv

•Säljsignal: Under 144:- dvs brott av stödlinjen

•Indikation: Neutral till negativ

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

May 10, 2020

122,40:-

Uppe vid motstånd vid 122-123:-

Ligger i trendkanal uppåt, behöver gå över 123:- igen

för fortsatt uppgång


MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend upp

Till Video Analys