Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Trelleborg

Trelleborg marknadsför specialutvecklade polymerlösningar globalt. Drygt hälten av bolagets omsättning genereras i Europa.

Aktuell Analys

September 20, 2021

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

•Nuvarande pris: 190,10:-

•Lång trend MA (50/200) = Upp (fr o m 26 aug 2020)

•Medel trend MA (14/50) = Ned (fr o m 3  sept 2021)

•Kort trend MA7/14 = Ned ( fr o m 7 Sept 2021)

Har brutit trendlinjen som har varit intakt sedan mars 2020.

Bryter också stöd på 194:-

Stochastic: Väldigt låg och indikerar översålda nivåer.

                    Kan bli tillfälliga rekyler upp, men varning...

•Indikation: Neutral till negativ.

Video Analys

Möjlig Strategi

•Avvakta. Just nu är trenden ned och avvakta för att se om aktien återigen

kan bryta upp över 194:-.

•Köpsignal: Måste etablera nivån över 194:-

•Säljsignal: Etablerad nivå mellan 189-194. Ser ut att bryta stöd på 194:-

•Indikation: Neutral .

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

August 2, 2021

OBS!!!

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

•Nuvarande pris: 217:-

•Lång trend MA (50/200) = Upp (fr o m 26 aug 2020)

•Kort trend MA7/14 = Upp ( fr o m 28 juli 2021), behövs idag bevakas då trenden nedåt kan brytas strax.

Har brutit trendlinjen som har varit intakt sedan mars 2020.

Måste nu ta en ny topp runt 235 för att inte

Stochastic högt och indikerar överköpta nivåer

•Indikation: Neutral till negativ.

Till Video Analys
April 21, 2021

21 April, 2021

OBS!!!

Analysen är gjord av vår duktige praktikant Leon Bork.

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

•Nuvarande pris: 221:-

•Lång trend MA (50/200) = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp ( fr o m slutet av mars), behövds idag bevakas då trenden nedåt kan brytas strax.

Bröt med trenden uppåt tidigare på motstånd på topparna kring 214:- Då kursen går ut från de senaste trendlinjerna finns möjlighet att 214:- återtas som stöd vilket kursen tidigare har utnyttjat. All Time High.

Stochastic går nu nedåt sedan början av April och ligger idag på en neutral nivå.

•Indikation: Neutral till positiv.

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 147,90:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Brutit trendlinjen från mars 2020 - negativt

Stochastic långt ned, kortsiktiga rekyler uppåt kan väntas

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
May 10, 2020

122,40:-

Uppe vid motstånd vid 122-123:-

Ligger i trendkanal uppåt, behöver gå över 123:- igen

för fortsatt uppgång


MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend upp

Till Video Analys