Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Trelleborg

Trelleborg marknadsför specialutvecklade polymerlösningar globalt. Drygt hälten av bolagets omsättning genereras i Europa.

Aktuell Analys

April 21, 2021

21 April, 2021

OBS!!!

Analysen är gjord av vår duktige praktikant Leon Bork.

Inga analyser skall uppfattas som köp eller säljråd.

Analyserna är endast i utbildningssyfte.

•Nuvarande pris: 221:-

•Lång trend MA (50/200) = Upp

•Kort trend MA7/14 = Upp ( fr o m slutet av mars), behövds idag bevakas då trenden nedåt kan brytas strax.

Bröt med trenden uppåt tidigare på motstånd på topparna kring 214:- Då kursen går ut från de senaste trendlinjerna finns möjlighet att 214:- återtas som stöd vilket kursen tidigare har utnyttjat. All Time High.

Stochastic går nu nedåt sedan början av April och ligger idag på en neutral nivå.

•Indikation: Neutral till positiv.

Video Analys

Möjlig Strategi

•Avvakta.

Trendlinjen utnyttjas. Möjligt stödnivå på 228:- kan bli starkare och skapas med tanke på tidigare nivåer.

•Köpsignal: Om stödlinjen på runt 215:- utnyttjas vilket då vi efter de nivåerna har sett hur kursen gåt upp vid 1 April senast. Då MA 7/14 även blir stadigare.

•Säljsignal: Under 215:- på stöd kan en kraftig nedgång följa som vi såg i slutet av 2018.

•Indikation: Neutral till Positiv.

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 1, 2020

•Nuvarande pris: 147,90:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

Brutit trendlinjen från mars 2020 - negativt

Stochastic långt ned, kortsiktiga rekyler uppåt kan väntas

•Indikation: Neutral till negativ

Till Video Analys
May 10, 2020

122,40:-

Uppe vid motstånd vid 122-123:-

Ligger i trendkanal uppåt, behöver gå över 123:- igen

för fortsatt uppgång


MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend upp

Till Video Analys