Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Veoneer

Veoneer är en amerikansk svensk leverantör av bilteknik baserad i Stockholm, Sverige. Det är införlivat i Delaware. Företaget är resultatet av en avknoppning av Autolivs divisioner inom elektronik och automatisk körning 2018. - Wikipedia

Aktuell Analys

March 22, 2021

22 Mars, 2021

ANALYSEN ÄR GJORD AV VÅR DUKTIGA PRAKTIKANT

LEON BORK, HVITFELDTSKA GYMNASIET, GÖTEBORG

•Nuvarande nivå: 217,20:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp (fr o m 30 September)

•Kort trend MA7/14 = Upp med tveksamhet (fr o m 12 mars 2021)

•Stöd och motstånd har nu rum mellan kurs på 219 och 255.

•Stochastic Slow visar nedåt.

•Indikation: Positiv så länge stödet på 220:- håller.

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal: I nuläget visar MA att trenden är på väg upp och köpsignal finns vid 220 eller då stochastic vänder nivån.

Säljsignal: Då stödlinjen bryts på 220:- nedåt och befinner sig där 2-3 dagar. Vi har sett falsk säljsignal nyligen vilket trenden nedåt nu i slutet av Mars kan vara på väg mot igen. Kort MA (7-14) kan snart visa säljläge.

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

Inga tidigare analyser.