Ansvarsbegränsing

Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Strategi Invest AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Volvo

Volvokoncernen är en tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer,. Företaget tillhandahåller även finansiella tjänster och service. Volvo har försäljning på över 190 marknader, Europa och Amerika är det största marknader med knapp 40% vardera av den totala omsättningen. Lastbilar svarade för 67% av omsättningen 2014.

Aktuell Analys

March 18, 2021

18 Mars 2021

Nuvarande pris: 239,20:-

Lång trend MA 50/200 = Upp ( Fr o m 21 juli)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 24 feb)

Bryter över trendlinjen = ny köpsignal

Notera Stochastic ligger högt, rekylläge innan fortsatt uppgång?

Video Analys

Möjlig Strategi

Köpsignal: Om kursen går över 240:- (1-4 dagar)

•                  MA7/14är positiv

•Säljsignal: Under 220:- eller brott av trendlinjen på 210:-

•Indikation: Neutral till Positiv

•Stoploss: 208:-

Klicka på bilden för att öppna i fullskärm

Tidigare Analyser

November 9, 2020

Nuvarande pris: 197,85:-

Lång trend MA 50/200 = Upp ( Fr o m 21 juli)

Kort trend MA7/14 = Upp (fr o m 8 nov)

Går mot 225:- ? Kolla in Fibonacci

Till Video Analys
November 1, 2020

•Nuvarande pris: 173,15:-

•Lång trend MA 50/200 = Upp

•Kort trend MA7/14 = Ned

•Viktiga nivåer 170-175:-

Fick ny köpsignal i början av oktober då aktien gick över 175

Nu är det mer osäkert, dock är stochastic väldigt låg som kan

indikera en vändning uppåt. Flera fundamentala analyser ligger på 200-230:-

Till Video Analys
October 20, 2020

Nuvarande pris: 186:-

Lång trend MA 50/200 = Upp

Kort trend MA7/14 = upp

Köpsignal: Utbrott från motstånd på 170:-

Säljsignal: ---

Indikation: Rörelse upp mot 220:- på lång sikt

Till Video Analys
May 5, 2020

123,80:-

Konsolidering just nu mellan 115-130:-

Ha koll på utbrott av intervallet!

Lång trend MA 50/200 = ned

Kort trend MA7/14 = upp ( fr o m idag)

Till Video Analys