- Om tillsyn & tillstånd -

Tillsyn & tillstånd

Strategi Invest står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Swedsec

Våra rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.
Strategi Invest AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.
Du läsa mer om Swedsec och söka efter licensierade rådgivare här.