Affärsmodell

En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag tjänar pengar och driver sin verksamhet.

Vad är en affärsmodell?

En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag tjänar pengar och driver sin verksamhet. Den beskriver hur företaget skapar, levererar och fångar värde. Affärsmodellen innehåller strategin för hur företaget ska attrahera kunder, vilka produkter och tjänster företaget erbjuder, och vilka kanaler och resurser som används.

Exempel på affärsmodeller

Det finns många olika typer av affärsmodeller. Ett exempel är en butik som säljer varor direkt till kunderna. En annan affärsmodell är att erbjuda en tjänst online och ta betalt genom prenumerationer. Vissa företag har också en affärsmodell där de erbjuder gratis produkter eller tjänster, men tjänar pengar genom att visa annonser eller sälja data.