Aktieindex

Aktieindex är en sammanställning av flera aktier som används för att mäta och jämföra utvecklingen på aktiemarknaden över tid.

Vad är ett aktieindex?

Aktieindex är en sammanställning av flera aktier som används för att mäta och jämföra utvecklingen på aktiemarknaden över tid. Ett aktieindex kan bestå av de största och mest omsatta aktierna på en viss börs eller inom en viss bransch. Genom att följa ett aktieindex kan man få en allmän bild av hur aktiemarknaden utvecklas och jämföra olika aktier med varandra.

Hur används ett aktieindex?

Aktieindex används ofta som referenspunkt för att mäta avkastningen på en aktieportfölj eller en investering. Om avkastningen på en aktie är högre än det genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden enligt aktieindexet, kan det ses som en god prestation. Å andra sidan, om avkastningen är lägre än indexet, kan det ses som en sämre prestation.