Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital som ett företag får genom att sälja aktier.

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är det kapital som ett företag får genom att sälja aktier till investerare. När ett företag startas eller behöver utöka sin verksamhet kan det behöva mer pengar än ägarna kan bidra med. Då kan företaget välja att sälja aktier till allmänheten eller till andra investerare för att skaffa mer kapital. Varje aktie representerar en andel av företaget och den som äger aktien blir delägare. Genom att köpa aktier får investeraren rätt att ta del av företagets vinster och vara med och fatta beslut i företaget på aktieägarnas möten.

Hur påverkar aktiekapitalet företaget?

Aktiekapital spelar en viktig roll för företaget och dess ägare. Genom att sälja aktier kan företaget få den nödvändiga finansiella styrkan för att investera i nya projekt, köpa utrustning eller expandera verksamheten. Samtidigt innebär aktiekapital också en viss risk för aktieägarna. Om företaget inte går bra kan värdet på aktierna minska och ägarna kan förlora pengar. Å andra sidan, om företaget går bra kan aktieägarna få utdelning på sina investeringar och aktierna kan öka i värde.