Aktiekurs

Aktiekurs är priset på en aktie på en specifik tidpunkt. Det används för att visa värdet på ett företag och för att beräkna eventuell vinst eller förlust vid försäljning av aktier.

Vad är Aktiekurs?

Aktiekurs är priset på en aktie på en specifik tidpunkt. Priset på aktier kan variera från dag till dag och ändras ofta på grund av faktorer såsom företagets prestation, ekonomiska nyheter och marknadstrender. Aktiekursen är viktig för investerare, eftersom den visar värdet på ett företag och kan användas för att beräkna eventuell vinst eller förlust vid försäljning av aktier.

Hur beräknas Aktiekursen?

Aktiekursen beräknas genom att ta det totala värdet av företaget (marknadsvärde) och dela det med det totala antalet aktier som är utgivna av företaget. Detta ger ett genomsnittligt pris per aktie. Utbud och efterfrågan påverkar också aktiekursen. Om det finns hög efterfrågan på en aktie och begränsat utbud, kan aktiekursen stiga. Om det däremot finns låg efterfrågan och överflödigt utbud kan aktiekursen sjunka.