Aktiesplit

Aktiesplit är en fördelning av en befintlig aktie i flera mindre enheter. Det kan vara ett sätt för ett företag att göra aktien mer tillgänglig för investerare.

Vad är en aktiesplit?

En aktiesplit är när ett företag delar upp en befintlig aktie i flera mindre enheter. Tanken bakom en aktiesplit är att göra aktien mer tillgänglig för investerare genom att minska priset på varje enskild aktie. Till exempel kan företaget välja att göra en uppdelning på 2:1, vilket betyder att för varje befintlig aktie får aktieägaren två nya aktier. Efter en aktiesplit kommer prisnivån för varje aktie att halveras, men det totala värdet av investeringen förblir detsamma.

Varför gör företag aktiesplit?

Företag kan välja att göra en aktiesplit av flera skäl. En vanlig anledning är att priset på en enskild aktie har blivit för högt, vilket kan avskräcka mindre investerare från att köpa aktier i företaget. Genom att sänka priset på varje aktie genom en aktiesplit blir det mer överkomligt för fler människor att investera. Dessutom kan en aktiesplit bidra till att öka likviditeten på aktiemarknaden, vilket innebär att det blir enklare att köpa och sälja aktier i företaget. Det kan också ge företaget en möjlighet att öka sin synlighet och attraktivitet på marknaden.