Aktieutdelning

Aktieutdelning är en del av vinsten som ett företag delar ut till sina aktieägare.

Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är en del av vinsten som ett företag delar ut till sina aktieägare. När du äger aktier i ett företag blir du delägare och har rätt till en del av företagets vinster. Den del av vinsten som betalas ut till aktieägarna kallas aktieutdelning.

Hur fungerar aktieutdelning?

Aktieutdelning kan betalas ut i olika former. Oftast sker det genom att företaget betalar en summa pengar per aktie som du äger. Ibland kan det också vara att företaget ger ut extra aktier istället för pengar. Denna utdelning sker vanligtvis en eller två gånger om året, men kan variera beroende på företaget. Ju fler aktier du äger, desto större del av utdelningen får du.