Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning är en investeringsstrategi där en förvaltare aktivt köper och säljer finansiella tillgångar i syfte att överträffa en benchmarkindex.

Hur fungerar aktiv förvaltning?

Inom aktiv förvaltning tar en förvaltare beslut om vilka finansiella tillgångar som ska köpas och säljas baserat på deras bedömning av marknadens framtida rörelser. Förvaltaren försöker överträffa en benchmarkindex, som är en jämförelsemått för att mäta prestationen hos en given investering. Det kan vara en aktieindex, som till exempel Stockholmsbörsens OMXS30-index, eller en annan typ av index som representerar en specifik marknad eller bransch.

Fördelar och nackdelar med aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning kan ha fördelen att det ger möjlighet till högre avkastning än marknaden som helhet. En duktig förvaltare kan identifiera undervärderade tillgångar och dra nytta av marknadsineffektiviteter. Å andra sidan kan aktiv förvaltning också vara dyrare än passiv förvaltning, där man följer en given index utan att försöka överträffa det. Det är också svårt att förutsäga framtida marknadsrörelser korrekt, vilket kan innebära att en aktiv förvaltare inte alltid överträffar benchmarkindex. Det är därför viktigt att noga överväga investeringsstrategi och förstå de risker och fördelar som är förknippade med aktiv förvaltning.