Aktivt sparande

Aktivt sparande är en strategi där man aktivt väljer och hanterar olika investeringar för att öka sin avkastning på lång sikt.

Hur fungerar Aktivt sparande?

Aktivt sparande är en metod där man aktivt tar beslut om vilka investeringar man ska göra och hur man ska hantera dem. Målet är att öka avkastningen på sina sparade pengar över en längre tidsperiod. Genom att noggrant välja vilka aktier, fonder eller andra tillgångar man investerar i och att aktivt följa marknaden kan man förhoppningsvis uppnå högre avkastning än om man bara sparar på traditionella sätt, som t.ex. på ett sparkonto.

Fördelar och nackdelar med Aktivt sparande

En fördel med aktivt sparande är att man har möjlighet att öka sin avkastning betydligt mer än med passivt sparande. Man kan även välja vilka typer av investeringar man vill göra och på så sätt forma sin sparstrategi efter sina egna preferenser och mål. Nackdelen är att det kräver tid och kunskap för att aktivt följa marknaden och ta beslut om investeringar. Om man inte är noggrann kan man riskera att förlora pengar istället för att tjäna på dem. Därför är det viktigt att vara väl informerad och ha kunskap om de olika investeringarna man gör.