Amorteringsbelopp

Amorteringsbelopp är den summa pengar som betalas av på ett lån varje månad. Det är viktigt att förstå hur amorteringsbeloppet fungerar när man tar ett lån eller investerar i en fond.

Vad är Amorteringsbelopp?

Amorteringsbelopp är den summa pengar som betalas av på ett lån varje månad. När man lånar pengar från en bank eller en annan långivare måste man oftast betala tillbaka summan i form av avbetalningar. Varje månad betalar man det så kallade amorteringsbeloppet för att minska skulden på lånet.

Hur fungerar Amorteringsbelopp?

Amorteringsbeloppet består av två delar: ränta och amortering. Räntan är kostnaden för att låna pengar, medan amorteringen är den del av lånet som betalas tillbaka varje månad. Genom att betala amortering minskar man skulden över tid. Ju högre amorteringsbelopp man betalar varje månad, desto snabbare minskar skulden.