Amorteringsfritt

Amorteringsfritt innebär att man inte behöver betala av på lånet under en viss tid.

Hur fungerar amorteringsfria lån?

Amortering innebär att man betalar av på lånet, det vill säga minskar skulden, regelbundet över tid. När ett lån är amorteringsfritt betyder det att man under en viss tid inte behöver betala av på lånet. Istället betalar man endast ränta på lånet. Det kan vara en förmånlig lösning i vissa situationer, till exempel om man har lägre inkomst under en period eller om man vill investera i något annat som kan ge en högre avkastning än det man betalar i ränta.

Fördelar och nackdelar med amorteringsfria lån

En fördel med amorteringsfria lån är att man får en lägre månadskostnad under den amorteringsfria perioden eftersom man endast betalar ränta. Det kan vara en fördel om man till exempel har höga utgifter för studier eller renovering av bostad. En nackdel med amorteringsfria lån är att man inte minskar sin skuld under den amorteringsfria perioden. Det kan betyda att man får en högre skuld över tid och betalar mer i ränta totalt sett. Det är därför viktigt att noga överväga om man har råd att amortera senare och att se över sina lånevillkor innan man väljer ett amorteringsfritt lån.