Amorteringskrav

Amorteringskrav definieras som en regel inom finansmarknaden som kräver att låntagare betalar av en viss del av sitt lån varje år.

Vad är amorteringskrav?

Amorteringskrav definieras som en regel inom finansmarknaden som kräver att låntagare betalar av en viss del av sitt lån varje år. Denna regel infördes för att förhindra att hushåll och bolag bygger upp för stora skulder som kan leda till ekonomisk instabilitet. Genom att amortera på lånet minskar man skulden succesivt över tid.

Hur fungerar amorteringskrav?

Amorteringskravet kan se olika ut beroende på om lånet är avsett för att köpa en bostad eller för andra ändamål. För bostadslån kan kravet innebära att låntagaren behöver betala av en viss procentuell del av lånet varje år. Det kan även finnas en maxgräns för hur länge man kan ha en väldigt liten amortering. För andra typer av lån kan amorteringskravet vara att en viss summa betalas av varje år. Det specifika amorteringskravet kan variera mellan olika länder och finansinstitut.