Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som används långsiktigt i företagens verksamhet. De representerar investeringar som förväntas ge företaget fördelar under en längre tid.

Vad är anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag äger och använder under en längre tidsperiod, vanligtvis mer än ett år. Dessa tillgångar är avsedda att vara långsiktiga investeringar som hjälper företaget att bedriva sin verksamhet och generera intäkter under en längre tid.

Exempel på anläggningstillgångar

Exempel på anläggningstillgångar inkluderar byggnader, maskiner, fordon, inventarier och patent. Byggnader används av företaget för att hålla sin verksamhet igång och kan inkludera kontorslokaler, fabriker eller lagerbyggnader. Maskiner och fordon används för att producera varor eller utföra tjänster. Inventarier består av tillbehör och utrustning som behövs för att driva verksamheten, till exempel datorer och möbler. Patent är immateriella tillgångar som ger ett företag exklusiva rättigheter till en uppfinning eller innovation.