Annuell

Annuell är ett ord som används inom finansmarknaden och investeringar. Det beskriver något som händer en gång om året eller återkommer varje år.

Annuell avkastning

Annuell avkastning är en term som används inom investeringar och aktier. Den beskriver den procentuella ökningen eller minskningen i värdet på en investering under ett år. Om en investering har en årlig avkastning på 5% betyder det att värdet har ökat med 5% under det året. Den årliga avkastningen är ett viktigt mått för att bedöma hur bra eller dåligt en investering har presterat över tiden.

Annuell rapport

En årlig rapport är en sammanfattning av ett företags ekonomiska resultat och prestationer under ett år. Den innehåller vanligtvis information om försäljning, intäkter, kostnader, vinster, skulder och tillgångar. En årlig rapport är viktig för investerare och aktieägare eftersom den ger en översikt över hur bra ett företag har presterat och hur väl det har använt sina resurser under året. Det kan hjälpa investerare att fatta beslut om att köpa, sälja eller behålla aktier i ett företag.