Annuell ränta

Annuell ränta är den årliga kostnaden eller intäkten som uppstår vid lån eller investeringar.

Vad är annuell ränta?

Annuell ränta är den årliga kostnaden eller intäkten som uppstår vid lån eller investeringar. När man lånar pengar behöver man betala tillbaka lånebeloppet plus ränta. Räntan är en kostnad som banken tar för att låna ut pengar. Om man istället investerar pengar kan man få en avkastning på investeringen. Det kan vara i form av ränta, utdelning eller ökat värde på tillgångarna.

Hur beräknas den annuella räntan?

Den annuella räntan beräknas vanligtvis som en årlig procentsats. För lån brukar den kallas för räntesats och för investeringar kan den kallas för avkastning. Räntesatsen eller avkastningen kan vara fast eller rörlig. En fast ränta eller avkastning är densamma under hela låne- eller investeringsperioden, medan en rörlig ränta eller avkastning kan förändras över tiden. För att beräkna den annuella räntekostnaden eller intäkten multiplicerar man lånebeloppet eller investeringssumman med den årliga räntesatsen.