Anslutningsavgift

Anslutningsavgift är en engångsavgift som tas ut av en investerare när hen ansluter sig till en investeringsplattform eller en fond.

Vad är en anslutningsavgiften?

En anslutningsavgift, inom området finansmarknaden, investering, aktier och fonder, är en engångsavgift som tas ut av en investerare när hen ansluter sig till en investeringsplattform eller en fond. Den används för att täcka administrativa kostnader för att registrera investeraren och göra de första förberedelserna för att hantera dennes investeringar.

Varför tas en anslutningsavgift ut?

Anslutningsavgiften tas ut för att täcka kostnaderna för att ansluta en ny investerare till plattformen eller fonden. Dessa kostnader inkluderar bl.a. att etablera investerarens konto, göra nödvändiga bakgrundskontroller och säkerställa att all dokumentation är korrekt och uppdaterad. Avgiften kan också täcka kostnader för att tillhandahålla initial rådgivning och vägledning till den nya investeraren.