Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet är ett begrepp inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder. Det innebär...

Vad är ansvarsfrihet?

Ansvarsfrihet är ett begrepp inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder. Det innebär att man befrias från ansvar för vissa handlingar eller beslut. När man investerar i aktier eller fonder kan man överlåta ansvaret för att fatta beslut till exempelvis en förvaltare eller en fondförvaltare.

Varför är ansvarsfrihet viktigt?

Ansvarsfrihet är viktigt eftersom det innebär att man kan delegera ansvaret till någon som har mer kunskap och erfarenhet inom finansmarknaden. Det är vanligt att personer som inte är experter på investeringar väljer att investera i fonder, där en fondförvaltare tar hand om besluten åt dem. På så sätt kan man dra nytta av den kompetens och erfarenhet som en professionell förvaltare har, samtidigt som man själv inte behöver ha lika mycket kunskap om finansmarknaden.