Automatisk handel

Automatisk handel innebär att köp och försäljning av finansiella instrument utförs automatiskt av datorprogram baserade på förutbestämda regler och parametrar.

Hur fungerar automatisk handel?

Automatisk handel, även kallat algoritmisk handel eller robot handel, är en process där köp och försäljning av finansiella instrument utförs automatiskt av datorprogram. Dessa datorprogram är programmerade med förutbestämda regler och parametrar som styr deras handelsbeslut. Programmen övervakar kontinuerligt marknader och placerar handelsorder baserat på förutbestämda strategier och indikatorer.

Fördelar och risker med automatisk handel

Automatisk handel kan ha flera fördelar, inklusive snabbhet, exakthet och möjlighet till att utnyttja små prisrörelser. Genom att använda algoritmer kan man reagera på marknadsförändringar snabbare än vad en mänsklig handlare kan göra. Dessutom kan automatiserad handel eliminera de känslomässiga och psykologiska faktorer som kan påverka handelsbeslut. Trots fördelarna finns det också risker med automatisk handel. Om algoritmerna inte är korrekt utformade eller om det uppstår tekniska fel kan det leda till förluster. Dessutom kan snabba prisförändringar och marknadsreaktioner göra att algoritmerna inte kan hantera situationen på det önskade sättet.