Avkastning

Avkastning är det resultat eller den vinst som erhålls från en investering eller placering.

Avkastning på investeringar

Avkastning är det resultat eller den vinst som erhålls från en investering eller placering. När du investerar i till exempel aktier, obligationer eller fonder, är ditt mål att få en positiv avkastning, det vill säga att öka värdet på dina pengar. Avkastningen kan komma i form av ränta, utdelning eller kursuppgång.

Avkastningens betydelse

Avkastning är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden eftersom det visar hur väl en investering har presterat. En hög avkastning innebär att investeringen har gett bra resultat och gett dig mer pengar än vad du ursprungligen investerade. En låg eller negativ avkastning innebär att du antingen har förlorat pengar eller inte fått den förväntade vinsten. Det är därför viktigt att noga överväga och analysera olika investeringsalternativ för att maximera avkastningen och minimera risken.