Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en skatt som betalas på vinsten man får från att investera i aktier eller fonder.

Hur fungerar avkastningsskatt?

När man köper aktier eller fonder och sedan säljer dem för mer än vad man betalade, gör man en vinst. Den vinsten kan vara små eller stora beroende på hur mycket värdet på aktierna eller fonderna har ökat. Avkastningsskatten är en skatt som man betalar på den vinsten.

Varför finns avkastningsskatt?

Avkastningsskatten finns för att staten vill ha en del av vinsten som människor tjänar på sina investeringar, som aktier eller fonder. På det sättet kan staten få in pengar som kan användas till olika saker, till exempel bygga skolor eller sjukhus. Avkastningsskatten kan vara olika beroende på hur stor vinst man gör. Ibland får man betala mindre skatt om man investerar under lång tid, det vill säga sparar pengarna i aktier eller fonder under många år.