Avstämningsdag

Avstämningsdag är en term inom finansmarknaden och är kopplad till handel med aktier och fonder.

Vad är en avstämningsdag?

En avstämningsdag är en viktig term inom finansmarknaden som är kopplad till handel med aktier och fonder. Det är en specifik dag då ägandet av värdepapper avstäms och registreras. Avstämningsdagen är avgörande för att fastställa vilka som ska få utdelning och rösträtt vid bolagsstämmor.

Varför är avstämningsdagar viktiga?

Avstämningsdagar är viktiga eftersom de fastställer vilka som har rätt till utdelning och rösträtt. Om du äger aktier eller fonder måste du ha ägt dem på avstämningsdagen för att ha rätt till eventuell utdelning eller för att kunna rösta på bolagsstämmor. För att kunna nyttja dessa rättigheter är det viktigt att hålla koll på avstämningsdagarna för de värdepapper du äger.