Avveckling

Avveckling är processen när en investering eller transaktion avslutas och avslutande av finansiella förpliktelser görs.

Vad är avveckling?

Avveckling är processen när en investering eller transaktion avslutas och alla finansiella förpliktelser görs klart. Det kan handla om att avsluta ett investeringskonto, sälja aktier eller fonder, eller avsluta en affär med koppling till finansmarknaden.

Hur fungerar avveckling?

Avveckling sker i flera steg. Först och främst måste alla nödvändiga handlingar och dokument förberedas och verifieras. Sedan genomförs transaktionen, där pengar och tillgångar överförs till rätt parter. Slutligen görs efterkontroller för att säkerställa att allt har slutförts korrekt och att alla ekonomiska förpliktelser har reglerats.