Avyttring

Avyttring är försäljning eller överlåtelse av en investering, till exempel aktier eller fonder.

Hur fungerar avyttring?

När man talar om avyttring inom finansmarknaden handlar det om att sälja eller överlåta en investering, till exempel aktier eller fonder. Avyttring kan ske av olika anledningar, till exempel om man vill ta ut sina pengar eller om man vill göra en vinst på sin investering.

Exempel på avyttring

Ett exempel på avyttring är när man köper aktier i ett företag och sedan säljer dem när priset har ökat. Då gör man en vinst på sin avyttring. En annan situation där avyttring kan ske är om man vill ta ut sina pengar från en fond och avyttrar sina fondandelar genom att sälja dem tillbaka till fonden. Avyttring är alltså en vanlig del av investeringsprocessen och kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av investering det handlar om.