Bankfriktion

Bankfriktion är de olika kostnader och hinder som uppstår vid användning av banktjänster inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Vad är bankfriktion?

Bankfriktion är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva de olika kostnader och hinder som uppstår vid användning av banktjänster. När man investerar, köper eller säljer aktier och fonder kan det finnas flera typer av bankfriktion som påverkar transaktionskostnaderna och tiden det tar att genomföra affären.

Exempel på bankfriktion

Det finns olika former av bankfriktion som kan påverka investeringar, aktiehandel och fondhandel. Ett vanligt exempel är provisioner och avgifter som banken tar ut för att utföra transaktioner. Banken kan även ta betalt för att förvara aktier och fonder åt kunden. Vidare kan det finnas fördröjningar och administrativa processer som förlänger tiden det tar att genomföra en transaktion.