Betalningsbalans

Betalningsbalans är en ekonomisk term som används för att beskriva förhållandet mellan ett lands in- och utbetalningar till och från utlandet under en viss tidsperiod.

Vad är betalningsbalans?

Betalningsbalans är en viktig ekonomisk term som används för att beskriva förhållandet mellan ett lands in- och utbetalningar till och från utlandet under en viss tidsperiod. Det handlar om att jämföra hur mycket pengar ett land får in från utlandet, till exempel genom export av varor och tjänster, med hur mycket pengar landet betalar ut till utlandet, till exempel genom import av varor och tjänster.

Varför är betalningsbalans viktig?

Betalningsbalansen är viktig eftersom den ger en indikation på ett lands ekonomiska relationer med resten av världen. Om ett land har en positiv betalningsbalans, det vill säga att det får in mer pengar från utlandet än det betalar ut, anses landets ekonomi vara stark och stabiliteten hög. Å andra sidan, om ett land har en negativ betalningsbalans, det vill säga att det betalar ut mer pengar än det får in från utlandet, kan det indikera ekonomiska problem och en möjlig obalans i ekonomin.