Blandfonder

En blandfond är en typ av fond som investerar i olika typer av tillgångar för att sprida risken och maximera avkastningen.

Vad är en blandfond?

En blandfond är en typ av fond som investerar i olika typer av tillgångar för att sprida risken och maximera avkastningen. Tillgångarna kan vara aktier, obligationer, räntepapper och andra finansiella instrument. Blandfonder är populära bland investerare som vill ha en diversifierad portfölj utan att behöva välja och övervaka enskilda tillgångar.

Hur fungerar en blandfond?

En blandfond följer en förutbestämd strategi och placerar investerarnas pengar i olika tillgångar i en förutbestämd fördelning. Målet är att minska risken genom att sprida investeringarna över olika tillgångsklasser och samtidigt maximera avkastningen. En blandfond kan till exempel fördela pengarna genom att investera 70% i aktier, 20% i obligationer och 10% i räntepapper. Genom att ha en blandning av tillgångar kan fonden dra nytta av olika marknadsförhållanden och minska risken om en viss tillgångsgrupp presterar sämre än förväntat.