Bolagstömmning

Bolagstömmning är när många aktier i ett bolag köps eller säljs under en kort period.

Vad är en Bolagstömmning?

Bolagstömmning är ett ord som används inom finansmarknaden när det sker många köp eller försäljningar av aktier i ett bolag under en kort period. När det är en stor ökning av köp kallas det för en köpstömmning. Om det istället är en stor ökning av försäljningar kallas det för en säljstömmning. Bolagstömmningar kan inträffa av olika anledningar, till exempel när det finns stor efterfrågan på en specifik aktie eller när det finns en stor oro eller förväntan kring ett bolag eller en bransch.

Vad innebär det för investerare?

För investerare kan bolagstömmningar ha både positiva och negativa konsekvenser. Om det är en köpstömmning kan det innebära att aktiekursen stiger eftersom det finns fler köpare än säljare. Det kan vara fördelaktigt för investerare som äger aktier i det berörda bolaget. Å andra sidan kan en säljstömmning leda till att aktiekursen sjunker, vilket kan vara negativt för investerare. Det är viktigt för investerare att vara medvetna om bolagstömmningar och deras möjliga effekter på aktiekurserna för att kunna fatta informerade investeringsbeslut.