Börsdividend

En börsdividend är en utdelning som ett företag ger till sina aktieägare.

Börsdividend

En börsdividend är en utdelning som ett företag ger till sina aktieägare. När ett företag går bra och har gjort vinst kan det besluta att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare. Denna utdelning kallas för börsdividend. Den kan antingen utbetalas i form av pengar eller i form av fler aktier i företaget.

Hur fungerar det?

När ett företag bestämmer sig för att dela ut börsdividend annonseras detta vanligtvis på börsen och till aktieägarna. Datumet för när börsdividenden delas ut, kallas för utdelningsdagen. Innan utdelningsdagen måste man äga aktier i företaget för att få del av utdelningen. Ju fler aktier man äger, desto större blir utdelningen. Om börsdividend utbetalas i pengar får aktieägarna vanligtvis pengarna insatta på sina bankkonton. Om börsdividend utbetalas i fler aktier, ökar antalet aktier man äger och därmed också värdet på ens innehav.