Börshandel

Börshandel innebär köp och försäljning av aktier och andra finansiella instrument på en börs.

Vad är börshandel?

Börshandel är en viktig del av finansmarknaden och involverar köp och försäljning av aktier och andra finansiella instrument. En börs är en plats där köpare och säljare möts för att genomföra affärer. Genom att handla på börsen kan företag och investerare köpa och sälja sina aktier och andra tillgångar.

Hur fungerar börshandel?

Börshandel sker vanligtvis elektroniskt och i realtid. När en person eller ett företag vill köpa eller sälja en aktie lägger de in en order genom en mäklare eller via en handelsplattform. Denna order matchas sedan med en motsvarande order från en annan köpare eller säljare. När pris och volym matchas genomförs affären, och transaktionen registreras.