Börsjätte

Börsjätte är en term som används för att beskriva ett stort företag som är noterat på börsen. Det kan vara ett företag som har en betydande marknadsandel och är välkänt inom sin bransch.

Vad är en börs?

En börs är en plats där köpare och säljare möts för att handla med olika värdepapper, som aktier och obligationer. Det är som en marknadsplats för investerare och företag. Genom att vara noterat på börsen kan ett företag få tillgång till kapital från allmänheten genom att sälja aktier.

Vad är ett jätteföretag?

Ett jätteföretag är ett företag som är mycket stort och dominant inom sin bransch. Det kan vara känt över hela världen och ha en betydande marknadsandel. Jätteföretag har oftast stora resurser och påverkar ekonomin och marknaden i stor utsträckning.